Aktualności

2017/09/15, KOŁA STOP. ROBISZ KROK. 14 WRZEŚNIA 2017 r. ROZPOCZĘŁA SIĘ VI EDYCJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO AUTOCHODZIK pt. „GOTOWI DO DROGI”

Już po raz szósty Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaprosilł nauczycieli i dzieci ze szkół i przedszkoli do Programu Edukacyjnego AUTOCHODZIK. Na uroczystą inaugurację w murach Politechniki Gdanskiej stawiły się gotowe do nauki i zabawy dzieci, ich nauczyciele,  a także przedstawiciele jednostek miejskich zaangażowanych w bezpieczeństwo na gdańskich drogach - Policji, Straży Miejskiej oraz Inspekcji Transprtu Drogowego. Witając zebranych, Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Pan Mieczysław Kotłowski, podkreślił rolę edukacji o ruchu drogowym jako fundamentów do prawidłowych zachowań w życiu dorosłym.  

Od 11 września w specjalnie przygotowanej zakładce na sronie www.gotowi.autochodzik.pl w PANELU NAUCZYCIELA zamieszczone zostały materiały w postaci scenariuszy, prezentacji, szablonów oraz sylabusu programu, ale również prezentacje zespołu uczestniczącego w programie. Tegoroczny Program obejmuje cztery tematy: PIESZY, ODBLASKI, PASAŻER, ROWERZYSTA.

ETAP I  /wrzesień-październik/

Głównym tematem – pieszy, niechroniony uczestniku ruchu drogowego. Poznajemy wszystkie sposoby przemieszczania. Koncentrujemy się na przejściu przez jezdnię,  jako najtrudniejszym i najniebezpieczniejszym momencie poruszania się po drogach.  Najważniejszym punktem jest akcja Edukacyjna KOŁA STOP adresowana do dzieci
i ich opiekunów.

ETAP II /listopad-styczeń/

Głównym tematem – jest poruszanie się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności. Poznajemy zasady działania światła odbitego, rodowód dzisiejszych odblasków. Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna WIDO. Odkrywamy co to jest efekt
WIDO – widocznie bezpieczniej.

ETAP III /styczeń-marzec/

Głównym tematem – jest podróżowanie jako pasażer. Poznamy i wykonamy różne pojazdy  m.in. osobowe, ciężarowe, specjalne. Grupą skorzystamy z komunikacji miejskiej.  Rodzinne Zapinanie pasów będzie motywem przewodnim Akcji Edukacyjnej ZZ ZAWSZE ZAPINA Cała rodzina.

ETAP IV /kwiecień-maj/

Głównym tematem – jest podróżowanie rowerem. Dla dzieci jest to okres pierwszych doświadczeń związanych z samodzielnością drogową. Poznamy jak wygląda rower,  
co jest ważne w podróżowaniu. Ochrona głowy i rozważne poruszanie się po drogach  będzie jednym z głównych tematów  Akcji Edukacyjnej JADĘ Z GŁOWĄ.

FINAŁ /czerwiec/

Podczas inauguracji Programu zaprezentowano AKCJĘ KOŁA STOP-ROBISZ KROK. Ta formuła  ze względu na swoją intensywność i skalę silniej oddziałują na rodziców i opiekunów. Jest to grupa, która najmocniej może pomoc w edukacji najmłodszych. Niestety brakuje jej codziennego zaangażowania, a czasami wiedzy. Specjalne materiały, informacje i działania mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na przejściach dla pieszych.

Dlaczego AKCJA? W specjalnie przygotowanym przewodniku dla dzieci i dorosłych opisuje najważniejsze zagadnienia związane z przechodzeniem przez jezdnię. 

  

W czasie spotkania, które odbyło się na dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej nauczyciele mieli szkolenie instruktażowe, którego celem było przybliżenie problemu bardzo niebezpiecznych przejść dla pieszych oraz przedstawienie materiałów i zasad Akcji. W tym czasie były prowadzone zajęcia edukacyjne z dziećmi.

Wydrukuj
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Miasto Gdańsk Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
©Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
strona główna | mapa serwisu