Program

W początkowym okresie funkcjonowania Miejskiej Rady BRD, podejmowane działania skupiały się na formie doradczej, wyrażającej opinie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od 2008 roku zaczęły przyjmować formę usystematyzowanych działań ukierunkowanych na realizację wyznaczonych w programie Gambit Gdański zadań na rzecz poprawy Brd. Związane to było z wydatkowaniem środków finansowych min. na Program poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.

Wydrukuj
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Miasto Gdańsk Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
©Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
strona główna | mapa serwisu